ENEnglish
Aşağı Kaydır
Anasayfa
//

Kalite Politikaları

Üniversitemizin Kalite Politikası

· Uluslararası standartlarda sürdürülebilir bir hizmet vermek için kurumumuzdaki tüm süreçlerde etkin kalite yönetim sistemlerini oluşturmak ve yürütmek.

· Paydaş memnuniyetini artırmaya yönelik süreçleri sürekli iyileştirmek için sürdürülebilir mükemmellik anlayışını oluşturmak.

· Kurumumuzda katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışının oluşmasını sağlamak amacıyla tüm süreçlerde çevik liderliği ve çalışan katılımını sağlamayı hedeflemek.

· Üniversite personeli ve öğrencilerinin sürekli gelişiminin sağlanması için güncel eğitimlerin, kültürel ve sportif faaliyetlerin nitelik ve niceliğini artırarak sağladığı faydalar konusunda farkındalık oluşturmak.

· Teknolojik imkânlar ile verimli bir çalışma sistemi oluşturarak hızlı, güvenli ve verimli hizmet sunmak. Kurumsal kültürün oluşumunu ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

· Üniversitenin kalite hareketini desteklemek amacı ile ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Yistemine, Kal-Der EFQM Mükemmellik Yolculuğuna, Program Akreditasyonlarına, YÖK Kalite Kurulunun Kurumsal Değerlendirme Programına uyumlu hareket etmek.

 

Merkezimizin Kalite Politikası

· DTS Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi, müşterilerin ve tanınmayı sağlayan yasal otoritelerin veya kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayabilecek özgün tasarım hizmeti vermektir.

· DTS Tasarım Merkezi iyi bir mesleki ve teknik uygulama yaklaşımını esas alarak tasarımları ulusal ve uluslararası güncel trendler doğrultusunda zamanında özgün, güvenilir ve kaliteli olarak vermektir.

· Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlayarak, Tasarım Merkezimizin saygınlığını ve itibarını korumak ve yükseltmektir.

· Müşteri beklentisinin yanı sıra tasarımı dünya standartlarında geliştirerek müşterinin de tasarım anlayışını iyileştirecek öneriler sunmak.

· Kalite, planlama, işbirliği ve koordinasyon anlayışının geliştirilmesi ile verimliliği arttırmayı hedefler.

· Hizmetin iyi mesleki uygulamalar sayesinde; doğru, tarafsız, çabuk ve güvenilir bir şekilde, Müşterilerimizin tescilli haklarının ve bilgilerinin korunmasında tarafsızlık ve gizlilik ilkesi doğrultusunda ilk defada ve en kısa sürede verilmesini sağlamaktır.

· Personelin kalite dokümanlarını öğrenmeleri, politika ve prosedürlere uygun olarak çalışmalarını sağlamaktır.

· Kalitenin ancak ekip çalışması ile sürdürebileceğine inanarak, tüm çalışanların katılımı ve eğitimini sağlamaktır.

· Kalite Sistemini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü iç ve dış ticari, mali ve diğer baskılardan ve merkezin yeterliği, tarafsızlığı ve çalışması ile ilgili olan güveni azaltacak her türlü faaliyetten uzak bulunarak hizmet vermektir.

· Her firmaya yönelik özgün tasarımlar geliştirip, tasarım gizlilik etik ilkelerine uygun çalışarak müşterinin de özgünlük haklarına saygılı bir çalışma sürdürmek.

· Sürekli iyileştirme, düzeltici faaliyetlerin etkin şekilde yapılması için düzenli iç denetimler ve gözden geçirme çalışmalarını gerçekleştirerek müşteri taleplerinin de değerlendirilmesi ile sürekli hizmet kalitesini iyileştirmek, geliştirmek, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmaktır.

 

ENEnglish
Kapat