ENEnglish
Aşağı Kaydır
Anasayfa
//

Kısa ve Uzun Dönem Faaliyet Planı

Kısa Dönem Faaliyet Planı

Anket çalışması

İş gücü niteliğini geliştirmek için verilecek olan eğitimdeki ihtiyaçların belirlenmesinde ilk etapta anket çalışmaları yapılacaktır. Anket çalışmaları ile eksiklikler belirlenerek üniversite-sanayi iş birliğindeki eksiklikler tespit edilecektir. Sektörü temsil eden kurum ve kuruluşlarla iletişim halinde bulunularak sektör verileri ele alınacaktır.

Üniversite-sanayi iş birliğini arttırılması

Bölgesel Misyon Odaklı Farklılaşma ve İhtisaslaşma programı kapsamında gerçekleştirilecek olan panel ve seminerlere sanayiciler davet edilerek fikir alışverişinde bulunulacaktır. Program kapsamında gerçekleştirilecek olan üniversite-sanayi iş birliklerinde protokoller imzalanarak karşılıklı güven sağlanması hedeflenmektedir.

Ürün Çeşitliliğinin Tespit edilmesi

Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, Ticaret ve Sanayi Odası ve Kalkınma Ajansı verileri ile ürün çeşitliği tespit edilecek, sahada birebir temaslar ile firmaların yeni ürün geliştirme potansiyelleri değerlendirilecektir.

Uzun Dönem Faaliyet Planı

Rekabet ve ihracat gücünün arttırılması

Program kapsamında temin edilecek cihazların ve kimyasalların kullanımı ile yüksek katma değerli fonksiyonel tekstil ürünlerin tasarlanması ve üretilmesi amaçlanmaktadır. Üretimi gerçekleştirilen ürünlerin performansları temin edilen cihazlar ile analiz edilecek ve sonuçları sanayicilerle paylaşılacaktır. Böylelikle Üniversite-sanayi iş birlikleri ile ürün çeşitliliği arttırılarak bölgesel rekabet ve ihracat gücünün arttırılması planlanmaktadır.

Ürün çeşitliliğinin arttırılması

Bölgedeki tekstil sektörünün ürün çeşitliliğinin arttırılması için program kapsamında farklı kumaş, desen ve üretim teknikleri geliştirmeye yönelik eğitimler verilerek bölgedeki özel kullanım alanlarına yönelik numune kumaş üretimi gerçekleştirilecektir. Bu numuneler sanayiye sunularak bölgedeki ürün çeşitliliğinin arttırılması planlanmaktadır.

İşletmelerin bünyelerinde Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin Kurulmasına Önayak olunması

Bu amaç için öncelikli olarak işletmelere KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Projesi Hazırlama ve TUBİTAK TEYDEB ARGE Projesi Hazırlama Eğitimi verilerek işletmeler bilinçlendirileceklerdir. Program kapsamında önerilen projelerde üniversite- sanayi iş birliği sağlanarak işletmelerin bünyesinde Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin Kurulması sağlanacaktır.

ENEnglish
Kapat