ENEnglish
Aşağı Kaydır
Anasayfa
//

Temel Stratejilerimiz

Bu bölümde üniversitemizin önceliklerini hayata geçirmek için gerekli olan temel stratejilerimiz dört bölümde ele alınmaktadır. Bunlar; araştırma, eğitim, katılım odaklılık ve personel kapasitesidir.

Araştırma

Uşak Üniversitesi, yaptığı araştırmalarla uluslararası birçok kurumla ortak çalışmalar yürütmektedir. Bu üniversiteler arasında, uluslararası bilinirliği yüksek olan kurumlar da yer almaktadır. Türkiye’de geçerli olan akademik teşvik sıralamasında üniversiteler arasında ilk 10’da yer alan Uşak Üniversitesi, sahip olduğu akademik yeterlilik ve yetkinliğini ispatlamış ülkemizin yükselen yıldız üniversitelerden biri olma yolunda ilerlemektedir. Bilimsel Araştırma Projeleri ve alınan Tubitak projeleriyle akademik araştırmaları destekleyen üniversitemiz, sayın cumhurbaşkanımızın verdiği misyon çerçevesinde “Deri, Seramik ve Tekstil” alanlarına yönelik uzmanlaşma niyetini ortaya koyduğu projeler ile sunmaktadır. Bu niyeti bir üst noktaya taşıyıp ciddi bir uzmanlaşma sürecine girmek açısından üniversitelerimiz öncelikli olarak ihtisaslaşan alanlarda yapılan çalışmalara maksimum desteği vererek hem sektörün ulusal tanınırlığı ve saygınlığını hem de uluslararası düzeyde bilinirliği arttırmaya yönelik çalışmaları devam ettirmektedir.

Eğitim

Bu kısımda ele alınan eğitim kavramı, Uşak Üniversitesi İhtisaslaşma alanlarından olan Deri, Tekstil ve Seramik birimlerine yönelik ele alınmaktadır. Bu bağlamda bütüncül bir bakış açısı izlenerek ihtisaslaşma alanlarındaki eğitim hususlarına değinilmektedir.

Üniversiteler, toplumun ihtiyaç duyduğu yenilikleri ortaya koyan ve çalışmalarıyla endüstriyel fark yaratan evrensel eğitim kurumlarıdır. Dolayısıyla, üniversiteler misyon edindiği bu bakış açısını, gelecek nesillere aktarabilmek ve mevcut olanakları daha ileri seviyelere taşıyabilmek için eğitimi önemli bir öncelik olarak değerlendirmektedir. Uşak Üniversitesi, mevcut ihtisaslaşma misyonu ile eğitimi birleştirerek Deri, Tekstil ve Seramik alanlarında modern yaşamı yakalayan ve ona yön veren evrensel bir eğitim kurumu olarak ülkemizde ön sıralarda yer almak için hareket etmektedir. Bunun en önemli nedeni ise Türkiye’de Deri, Tekstil ve Seramik sektörlerinde meydana gelen alansal olarak artan rekabet düzeyi ve değişkenlik gösteren rekabet koşullarıdır. Bu rekabet koşullarına bir örnek olarak Tekstil sektörünün bir kolu olan hazır giyim sanayisi örnek olarak verilebilir; çünkü Türkiye’nin önemli ihracat kalemlerinden biri olan hazır giyim, diğer ülkelerin markaları ve ürünleri ile rekabet etmektedir. Bu örnekten de anlaşılacağı gibi rekabet ülkelerarası olabilmektedir. Bunun yanı sıra ülkesel, bölgesel ve yerel düzeylerde de rekabetten söz etmek mümkündür. Bu durum ise bir rekabet sarmalını ortaya çıkarmakta ve bu şekilde yüksek rekabet koşullarına sahip olunan bir durumda üstünlük sağlayacak stratejilerden biri olarak eğitim öne çıkmaktadır.

Eğitim alanında meydana getirilecek etkiler, özellikle sanat ve tasarım alanlarındaki yeteneklerin keşfedilmesi, desteklenmesi ve geliştirilmesi yoluyla olabilmektedir. Sayılan bu koşullar, rekabet edilen ülkeler arasında ön sıralarda yer almak nedeniyle benimsenmesi gereken bir stratejidir. Dolayısıyla Uşak Üniversitesi, ülkemizde sanat ve tasarım alanlarında, toplum ile sektörün ihtiyaçları doğrultusunda; moda sanatını kavramış, moda tasarımı alanında beceriler kazandırarak; moda üretimi ve yönetimi alanlarında uzmanlaşmış, eğitim ve araştırmaya dayalı ürün tasarlayabilen, bilimsel ve estetik ölçütlerle düşünceyi modele dönüştürebilen, moda tasarımı konusunda bilgisayar ve enformatik teknolojileri ile donatılmış, alanında en son yenilikleri izleyen, teorik olarak öğrendikleri bilgileri sektörde uygulamaya dönüştürebilen, özgün ve yenilikçi tasarımlar ile lider olabilen, özgüveni yüksek, çalıştığı kurumda farklılık yaratabilen nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi önemli bir eğitim stratejisi olarak ele almaktadır. Bu şekilde bir stratejinin hayata geçirilmesi ise üniversite-sanayi iş birliğinin sağlanabilmesi, bilimsel ve teknolojik anlamda gelişimin akademisyenler ve devletin bahsi geçen alanlara yönelik hibe edecekleri desteklerle mümkün olabilecektir.

İlimizde, 1993 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi’ne bağlı Mühendislik Fakültesi’nde Tekstil Mühendisliği Bölümü ve Uşak Meslek Yüksekokulu’nda Dericilik ve Tekstil Programları eğitim ve öğretim hayatına başlamıştır. 1998 yılında Deri Konfeksiyonu Programının Uşak ve Ulubey Meslek Yüksekokulunda ülkemiz ve Uşak ekonomisinde önemli bir yerde olan deri, tekstil ve moda sektörlerinin kalifiye eleman ihtiyacını karşılamaya başlamıştır. 2006 yılında kurulan Uşak Üniversitesi ile eğitim-öğretim hayatına devam eden bölümlerde, daha sonraki yıllarda deri, tekstil ve moda tasarım alanında yeni akademisyenlerin katılmasıyla daha da güçlü hale gelinmiştir.

2014-2015 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı Programı eğitim öğretime başlamıştır. Moda tasarımı programının ders içeriklerinde deri teknolojisi ve deri giysi üretimi eğitimi yer almaya başlamıştır. Bu program geleneği ve deriye yönelik sanatsal değeri olan ürünlerini araştıran, yeni tasarımlar oluşturabilen, günümüz teknik ve teknolojik araçlarıyla bir arada kullanabilen, tasarım, kalıp ve dikim tekniklerinin sürekliliğini sağlayan; aynı zamanda yeni tasarımlar oluşturan, farklı malzemeleri tanıyıp, bunları kullanarak yeni eserler ortaya koyabilen, geleneksel ve çağdaş sanat yaklaşımlarını bilen, yaşam boyu öğrenme yeteneği kazanmış, takım çalışması bilincine sahip, meslek elemanlarının yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Güzel Sanatlar Fakültesi moda tasarımı programındaki deri tasarım ve deri giysi üretimi derslerinde yapılan çalışmalar sektör ile iş birliği yapılarak ilerletilmiş ve üretim yapılmaya başlanmıştır. 2017 yılında Karahallı Meslek Yüksekokulunda da Moda Tasarımı bölümünün açılması sektöre kalifiye eleman sağlama ve ihtisaslaşma hususunda üniversitemize ilave katkı sağlayacaktır.

Seramik kaplama malzemelerinin üretiminde dünyanın en önemli üreticilerinden olan Türkiye’nin bu konumda bulunmasında Uşak ili büyük bir rol üstlenmektedir. Üniversitemiz bölgenin ekonomik ve kültürel yapısını dikkate alarak seramik sanatının ve endüstrisinin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde Seramik Bölümü’nü 2008 yılında kurmuştur.

Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü lisans eğitiminin yanında Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Eğitimine devam etmekte ve seramik sektörüne önemli ölçüde nitelikli eleman kaynağı yetiştirmektedir. Ayrıca, üniversitemizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması temalı program kapsamında Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezi faaliyete geçmiştir.

Üniversitemizin mevcut eğitim faaliyetlerinin yanı sıra üniversite-sanayi iş birliğinin sağlanmasına yönelik atılan adımlar, eğitimin aynı zamanda sanayiye taşınmasını da gerektirmektedir. Bunun en önemli nedeni ise ihtisaslaşma alanlarındaki sanayinin, uluslararası rekabet gücünü arttırmanın ancak ve ancak üniversitenin teorik ve temel bilgilerinden yararlanılarak olabileceği gerçeğidir; çünkü ürün kalitesinin iyileştirilmesi ile yeni ürün ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi üniversitelerdeki akademik bilgi birikimi ile gerçekleştirilebilecek sanayi amaçlarıdır. Bu tür bilgilerden faydalanılarak aşağıda belirtilen faaliyetler üniversitemiz tarafından gerçekleştirilmiştir.

  • i) Deri sanayinin sorunlarını çözmek amacıyla 2007 yılında Deri Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur. Merkezin faaliyetleri arasında, uygulamalı araştırma geliştirme projeleri yapmak, akredite laboratuvar hizmeti sağlamak, saha hizmeti ile ilgili sorunları çözmek, sektör çalışanlarına hizmet içi eğitim ve danışmanlık desteği sağlamak, ilgili kurumlarla iş birliği yapmak, bilimsel ve teknik yayın yapmak, kongre, seminer, konferans ve benzeri programlar düzenlemek ve mesleki eğitimde kaliteyi arttıracak çalışmalar yapmak bulunmaktadır. Merkezimiz, deri sanayinin mesleki ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve bu sanayinin gelişme ve ilerlemesine yardımcı olmak amacı ile Uşak Üniversitesi, Uşak Deri Sanayicileri Derneği, Uşak Deri (Karma) Organize Sanayi Bölgesi, Uşak Tabaklar Esnaf Odası ile birlikte hazırladıkları ve Zafer Kalkınma Ajansı tarafından mali destek alan, “Üniversite ve Deri Sanayi İş birliği” isimli proje ile Uşak Üniversitesi Deri Uygulama ve Araştırma Merkezi Kalite Kontrol Laboratuvarını kurmuştur. 2012 yılından itibaren hizmet vermeye başlayan laboratuvarımızda Öğretim Elemanları akademik çalışmalarını, Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirirken gerek bölge içinde gerekse bölge dışında faaliyet gösteren sanayicilerden gelen talepler doğrultusunda fiziksel testler ve kimyasal analizlerde yapılmaktadır.
  • ii) Tekstil Mühendisliği bölümü olarak; tekstil sanayisinin beklentilerine uygun, yenilikçiliğe ve sürekli gelişime açık, mühendislik problemlerini belirlemek ve çözmek için gerekli sağlam altyapıya sahip, insanlığa ve çevreye karşı sorumluklarının bilincinde olan tekstil mühendisleri yetiştirmeyi görev edinmiştir. Endüstrinin ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamak adına gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası düzeyde özgün nitelikli araştırmalarla tekstil mühendisliği eğitimine ve literatürüne önemli katkılar sunmak için çaba göstermiştir. Bölüm altyapı olanakları açısından oldukça iyi seviyede laboratuvar ve atölye koşullarına sahip olup bölüm içi yapılan projelerle bu olanaklar genişletilmektedir. Son yıllarda Üniversitemizdeki yapılanmanın hızlanması ile bölümümüz için iki yeni laboratuvar ve iki yeni atölye kurulmuş, büyük çoğunluğunu tekstil laboratuvarlarının oluşturduğu Uşak Üniversitesi Bilimsel Analiz ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyete geçmiştir.
  • iii) Seramik Bölümünde artistik, endüstriyel ve seramik teknolojisi dallarında teorik bilgilerin yanı sıra, teknik uygulama metotları öğretilir. Muhtelif malzemeler üzerinde araştırma yapmaları teşvik edilen öğrencilerin yeteneklerini ortaya koymalarını, özgün sanat eserleri ve projelerini üretmelerini hedefler. Seramik bölümünden mezun olan öğrenciler, seramik endüstrisinin her türlü üretim ve tasarım alanlarında çalışabilecekleri gibi, özel ve resmî kurumların seramik atölyelerinde, bilgisayar destekli tasarım ve ürün geliştirme birimlerinde, akademik ve sanat eğitimi programlarında çalışma imkânı bulmaktadırlar. Uşak ilinde var olan seramik kaplama malzemesi üreten seramik sanayinin varlığı göz önünde bulundurularak, sanayiyi desteklemek, iki boyutlu seramik yüzey tasarımlarını odak haline getirmek, ulusal ve uluslararası çapta üniversitemizi ve şehrimizin tanınırlığını artırmak amacıyla Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Seramik Bölümü olarak 2010 yılından bu yana ‘’Uluslararası Katılımlı Genç Seramikçiler Karo Yarışması’’ düzenlemektedir. Aklın ve bilimin ışığında saygın bir üniversite olma sloganıyla yola devam eden üniversitemiz sanata ve sanatçıya da önem vermeye devam etmektedir. Bu etkinlikle birlikte Üniversitemiz kampüsünde oluşturduğumuz “Anıt Duvarlar” da Türk ve yabancı genç sanatçıların eserlerini daimî olarak sergilemekteyiz ve yeni nesillere aktarmayı hedeflemekteyiz. Yurt içi ve yurt dışındaki üniversite öğrencilerinin katılımlarıyla kültürel paylaşımın arttırılması sağlanmış, genç sanatçı ve tasarımcı adaylarına destek verilmeye devam edilmektedir.

Katılım Odaklılık

Üniversitemizin Deri, Tekstil ve Seramik alanlarında, öğrencilerin ve akademisyenlerin üniversite- sanayi iş birliğine yönelik nasıl bir katılım sağladıkları ve üniversitemizin genel olarak verdiği imkanlar “Katılım Odaklılık” ilkesi adı altında aşağıda ifade edilmektedir.

  • i) Üniversite-Sanayi İş birliği kapsamında Uşak Organize Sanayi Bölgesi ve Üniversitemiz arasında yapılan protokol ile 2012-2013 akademik yılından itibaren, son sınıf lisans öğrencilerinin, haftada bir gün Uşak Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren tekstil firmalarında dönem içi staj yapması sağlanmıştır. Bu uygulamalı eğitim ile öğrencilerin teorik bilgilerini pekiştirmesi ve iş hayatına uyum sağlaması hedeflenmiştir. Organize Sanayi Bölgesinde tekstil alanında faaliyet gösteren çok sayıda sanayi kuruluşunun bu iş birliğinde yer alması ve mezun olan öğrencilerin bir kısmının bu firmalarda çalışma olanağı bulması bu uygulamanın başarılı olmasını sağlamıştır. Bölümümüz mezunları Uşak sanayisi başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Bursa, Denizli vs. gibi illerdeki sanayi bölgelerinde bulunan iplik, dokuma, örme, terbiye, boya-baskı, konfeksiyon, pazarlama alanlarında faaliyet gösteren önemli birçok özel firma tarafından çok iyi konumlarda işe alınmaktadır.
  • ii) 2014-2015 Eğitim Öğretim yıllarında açılmış olan Uşak Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü, tasarım ve kalıp çalışmasını öğrencilerin yaptığı, deri malzeme temini ve üretim sürecinde sanayicilerin destek olduğu bir üretim süreci başlatmıştır. Üniversite-Sanayi İş birliği kapsamında yapılan bu çalışma ile sektörün kalıp ve tasarım konusundaki eksikliklerinin giderilmesi, öğrencilerin uygulamalarının pekiştirilmesi ve sanayinin teorik eksikliğinin giderilerek üretim faaliyetlerinin iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Sanayi iş birliğinin geliştirilebilmesi ve bu faaliyetlerin daha ileri seviyelere ulaşabilmesi için Uşak üniversitesi bünyesine sektörden konusunda uzman teknisyenlerin alınması hedeflenmektedir.
  • iii) Seramik Bölümü 2008-2009 akademik yılı itibariyle bölgedeki seramik sektörü ile öğrencileri buluşturmaya başlamıştır. Eğitim sürecinde öğrencilerin 30 iş günü uygulama stajları ağırlıklı olarak ilimizde bulunan Seranova Seramik, Hitit Seramik ve Uşak Seramikte gerçekleştirilmekte, öğrencilerin seramik üretim proseslerinin tümünü sanayide deneyimleme fırsatı verilmektedir. Mezun olan öğrencilerimizin bir bölümü bu çalışma alanlarında yer edinmekte ve sektöre hizmet vermeye devam etmektedirler. Öğretim elemanlarının sanayi ile ortak gerçekleştirecekleri projeler ile öğrencilerimize de imkânlar sunulması hedeflenmektedir. Mevcut atölye ve laboratuvarların varlığı ile seramik alanında endüstriyel ve sanatsal tasarımlar gerçekleştirilmekte bu tasarımlar da yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen seramik yarışmalarında ödüller almaktadırlar. Sanayinin üniversitemiz Seramik Bölümüne katkı sağladığı konuların başında hammadde desteği, laboratuvar gereçleri, bilgisayar destekli tasarım konusunda yardımcı eğitmen gelmektedir. Seramik sanayinin farklı alanlarında çalışma yapan uzmanlar deneyimlerini aktarmakta, öğrencilere önerilen ve çözümler sunmaktadırlar. Bu iş birliğinin arttırılması, yapılması planlanan projeler ile mümkün olacağı inancıyla hem Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü hem de Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik Ana Sanat Dalı öğretim elemanları ve öğrencileri çalışmalarına devam etmektedirler.

Personel Kapasitesi

Deri, Tekstil ve Seramik alanlarına yönelik personel kapasite bilgisi aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

 

  • i) Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarım Bölümü bünyesinde 4 Yardımcı Doçent ve 2 Uzman bulunmaktadır. Uşak Üniversitesi Karahallı MYO’da Moda Tasarım Programı’nda 3 Öğretim Görevlisi, Ulubey Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Programı’nda 3 Öğretim Görevlisi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Giyim Üretim Teknolojisi Programı’nda 1 Öğretim Görevlisi yer almaktadır. Deri Mühendisliği alanında 1 Doçent, 2 Yrd. Doç. 2 öğretim görevlisi akademik personel Üniversitemizin farklı birimlerinde görev almaktadır.
  • ii) Uşak Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü bünyesinde 2 profesör, 2 doçent, 4 yardımcı doçent, doktora programını tamamlamış 2 araştırma görevlisi, halen doktora programına devam eden 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Ayrıca Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı sayesinde 2 Tekstil Mühendisi Uzman aramıza katılmıştır.
  • iii) Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü bünyesinde 1 profesör, 3 yardımcı doçent, 4 öğretim görevlisi, halen doktora programına devam eden 1 araştırma görevlisi; Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu Mimari ve Dekoratif Sanatlar Programı bünyesinde 5 öğretim görevlisi bulunmaktadır. Ayrıca Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı sayesinde Uşak Üniversitesi Seramik Araştırma ve Uygulama merkezinde görev yapan 3 uzman aramıza katılmıştır.

ENEnglish
Kapat