ENEnglish
Aşağı Kaydır
Anasayfa
//

Önceliklerimiz

Üniversitemizin önceliklerini belirlerken “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı” na sunulacak katkılar göz önüne alınmıştır. Böylece faaliyetlerimizi sınırlayabilecek faktörler belirlenip daha rekabetçi ve yenilikçi bir anlayış çerçevesinde “Geleceğin Üniversitesini Düşünmek” birinci önceliğimiz olarak ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra hiç şüphesiz ki çok iyi üniversite olabilmek fakültelerin güçlü bir akademik anlayışa sahip olup seçkinlik düzeyinin artması ile olacaktır. Bunun için ikinci önceliğimiz “Fakültelerin Seçkinliğini Arttırmak” olarak belirlenmiştir. Fakültelerin seçkinliklerinin artmasında öğrencilere deneyim kazandıracak faaliyetlerde rol oynamaktadır. Bunun için üçüncü önceliğimiz “Öğrenci Deneyimlerini Dönüştürme” olarak belirlenmiştir. Üniversitemizin sanayi ile iş birliği protokolleri ve gayretleri ile bölgesel markalaşma yolunda ilerlediğinden dolayı dördüncü önceliğimiz “Üniversitenin Bölgesel Markalaşması” olarak benimsenmiştir. Aşağıdaki kısımlarda bu önceliklere değinilerek daha geniş kapsamlı açıklamalar yapılmıştır.

Geleceğin Üniversitesini Düşünmek

“Geleceğin Üniversitesini Düşünmek” teması yarının gelişmiş ve geliştiren üniversite kavramının inşasıdır. Kurumsal fırsatlarımız ve zayıflıklarımız göz önüne alınarak yükseköğretimde karşılaşılabilen 3 ana zorluk, gelişmiş ve geliştiren üniversite hayalini güçlendiren bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu zorlukları şöyle sıralayabiliriz: 1) Yeni iletişim ve araştırma teknolojilerin benimsenmesi, 2) yarının fakültesi, öğrencileri ve çalışanlarına cevap verebilecek bir çevre oluşturmak için geleneksel akademik yapının yeniden şekillendirilmesi ihtiyacı, 3) Akademi ve sanayi arasında uyumlu bir iletişim ve iş birliğinin sağlanması zorunluluğu. Yukarıda belirtilen zorluklar, aynı zamanda üniversitemizin kurumsal gelişimi ve belirlenen alanlarda (deri, seramik ve tekstil) uzmanlaşmasına yönelik faktörleri de içerisinde barındırmaktadır. Örneğin, yeni iletişim ve araştırma teknolojilerinin benimsenmesi yapılan çalışmaların güvenilirliğini arttırarak kapsamını genişletebilecektir. Bunun yanı sıra akademik yapının öğrenci merkezli ve uzmanlaşmış araştırma odaklı olması hem akademik bilginin hem de uygulayıcılara yönelik bilginin artmasını sağlayarak akademi ve sanayi iş birliğinin gelişmesine yol açacaktır.

Fakültelerin Seçkinliğini Arttırmak

Uşak Üniversitesi’nde yer alan fakültelerin ve diğer akademik birimlerinin seçkinliğini arttırma hem eğitimsel hem de araştırma odaklı bir anlayışla mümkün olacaktır. Bunu gerçekleştirmek ise uzmanlaşmış akademik kadronun üniversitenin genel uzmanlaşma politikalarına uyumlu hareket edebilmesiyle ilgilidir. Bu önceliğimizi desteklemek amacıyla üniversitemiz akademik birimlerimizi en üst düzeyde desteklemeyi ilke edinmekteyiz. Fakültelerimiz ve ilgili akademik birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli kaynak ve fonu sağlamak için çalışmalarımıza sürekli devam etmekteyiz. Uşak Üniversitesi’nin “Deri, Seramik ve Tekstil” alanlarında uzmanlaşma sürecini en üst seviyede gerçekleştirebilmek için bu alanlarda ki ihtiyaçlar ve çalışmalara öncelik vermekteyiz. Markalaşan bir üniversite için uzmanlaşan fakülteler oluşturmayı hedeflemekteyiz.

Öğrenci Deneyimlerini Dönüştürme

Öğrenci merkezli bir eğitim anlayışına sahip olan üniversitemiz, yaratıcı ve yenilikçi bir eğitim modeli uygulamaktadır. Öğrencilerimize sunduğumuz hem yurt içi hem de yurt dışı staj olanakları, Erasmus değişim programları vb. faaliyetler ile hem yerel hem de global çevreye uyumlu, etik değerlere önem veren bireyler yetiştirmekte önemli bir rol oynamaktadır. Bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşması programı kapsamında yeni politikalar geliştirmekte olan üniversitemiz, üniversitelerimizi gerek staj olanakları gerekse yurt dışı değişim programları kapsamında öncelikli alanlara (deri, seramik, tekstil) yönlendirmektedir. Böylece, uzmanlaştığımız alanda uzmanlaşan bireyler yetiştirerek topluma ve ülkemize nitelikli iş gücü kazandırmaktayız.

Üniversitenin Bölgesel Markalaşması

Uşak Üniversitesi’nin bölgesel markalaşmasının dört önemli boyutu vardır. Bunlardan birincisi sunduğu eğitim kalitesidir. Üniversitemizin uzmanlaşmış akademik kadrosu, öğrencilerimize en üst düzeyde bilgi aktarımı yaparak hem teorik bilgi hem de uygulamalı eğitim yönünden zenginleşmelerini sağlamaktadır. İkinci önemli boyut akademik çalışmalardır. Uzmanlaşmış akademik kadromuz, kendi alanlarında araştırmalar gerçekleştirerek ekonomik ve toplumsal problemlere yönelik çözüm önerileri ve stratejileri geliştirmektedir. Dolayısıyla üniversite- sanayi iş birliğinin sağlanması noktasında büyük bir akademik emek harcanmaktadır. Üçüncü önemli boyut ise yapılan faaliyetlerin tanıtım ve reklamlarının yapılmasıdır. Dördüncü boyut ise bölgesel odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşması programı kapsamında üniversitenin bölgesel prestijinin artması ve sanayi iş birliğinde olacak pozitif ilerlemeler olacaktır. Bu dört unsurla, üniversitemiz toplumsal fayda sağlayıp bölge ekonomisine katkı sunmaktadır.

ENEnglish
Kapat