ENEnglish
Aşağı Kaydır
Anasayfa
//

Proje Planlama Süreci

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında Uşak Üniversitesi’nin deri, seramik ve tekstil alanlarında uzmanlaşması ve bu konuda yeterliliğinin gösterilmesi amacıyla bir tanıtım planlamasının yapılması kararı Koordinasyon Kurulu tarafından alınmıştır. Bu amacın gerçeklemesini sağlamakta rol oynayacak aşamaların tespiti için koordinasyon kurulu üyeleri tarafından beyin fırtınası yapılarak ilgili bilgilerin tanıtım planlamasında yer alması sağlanmıştır. Ana başlıklar olarak “misyon ve vizyonumuz”, “önceliklerimiz”, “temel stratejilerimiz”, “uzmanlaşma nedenleri”, “İhtisaslaşma sürecindeki temel hedefler”, “Kısa ve uzun dönem faaliyet planı” ve “faaliyetlerimiz” olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda, üniversitemizin 2015-2020 stratejik planlaması, idari ve akademik birimlerle gerçekleştirilen mülakatlar ve sektör görüşmeleri dikkate alınarak ilgili ana başlıkların içerikleri detaylandırılmıştır.

Stratejik planlama faaliyetleri sürekli gözden geçirilerek mevcut durum da göz önüne alınarak revize edilmektedir.

ENEnglish
Kapat