ENEnglish
Aşağı Kaydır
Anasayfa
//

İhtisaslaşma

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (önceki adı ile Kalkınma Bakanlığı), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) iş birliği ile üniversitelerin bulundukları bölgeye olan katkılarını artırmak ve üniversiteleri belirli alanlarda ihtisaslaşmaya teşvik etmek amacıyla özellikle 2006 yılı sonrasında kurulmuş olan yükseköğretim kurumlarına yönelik “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” projesini başlatmıştır.

2006 yılından sonra kurulan 40 üniversitenin, 24'ü bu süreçte yer almak isteklerini iletmiş ve bu 24 üniversite birçok parametre dikkate alınarak ve bölgesel normalizasyon çalışmaları da yapılarak değerlendirilmiştir. YÖK Başkanlığı tarafından koordine edilen ve Kalkınma Bakanlığı ile birlikte eşgüdüm halinde yürütülen "Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" temalı program çalışması kapsamında, 5 pilot üniversitenin belirlenmesine yönelik değerlendirme süreci 18 Ekim 2016 tarihinde tamamlanmış ve Uşak Üniversitesi; tekstil, dericilik ve seramik alanlarında bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması programının pilot yükseköğretim kurumu olarak belirlenmiştir.

Bu süreçten sonra bölgesinin sanayicileri ve kurumları ile bir çok bir araya gelen Uşak Üniversitesi bölgesinin ihtiyaçlarını belirlemiştir. Türkiye'de tekstil, deri ve seramik sektörlerinin önemli merkezlerinden olan ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre işsizliğin en az olduğu kentler arasında dördüncü sırada bulunan, yoğun bir istihdam alanına sahip olan Uşak sanayinin en büyük sıkıntıları katma değerli ürün üretimi, marka değeri oluşturma, kurumsallık ve tanınırlık olarak öne çıkmıştır. Bu dar boğazları aşmak, bölgeye vizyon kazandırmak ve bölge sanayisini seviye atlatmak için her üç sektörün de ortak ihtiyacı olan tasarım merkezi kurulması planlanmıştır. Bu plana göre 2018 yılı sonunda Uşak yılında Deri, Tekstil ve Seramik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (DTS Tasarım Merkezi) kurulmuştur.

 

Kamu kurumlarında kurulan ilk tasarım merkezi olan DTS Tasarım Merkezi uluslararası ölçekte rekabetçi olma, bölgesine ve ülkesine değer katma, dünya çapında marka merkez olma hedefleriyle çalışmalarına başlamıştır. Tamamının önemli sektör tecrübesine sahip olduğu tasarımcı ve mühendislerden oluşan kadrosuyla insani alt yapısını oluşturmuştur. Bunun yanında dünyadaki teknolojik gelişmelere uygun yazılım, teknik cihaz ve alt yapı donanımları sağlanan DTS Tasarım Merkezi uluslararası tasarım stüdyolarıyla rekabet edebilir seviyeye ulaşmıştır.

 

ENEnglish
Kapat